Desenvolupar i provar una metodologia i eines per a l'inventari dels llocs naturals sagrats dels pobles indígenes i tradicionals a Mèxic

InventoryingMexico