Protocols i directrius

Els innu i naskapi Primeres Nacions del Canadà i de Iacútia i Nenets primera gent de Rússia, presentar algunes de les lliçons apreses i la clau compartida a la conferència internacional titulada "La protecció de la Sagrada: El reconeixement dels llocs naturals sagrats dels pobles indígenes per mantenir els Natura i cultura en el nord i les regions àrtiques a terme a Rovaniemi, i Finlàndia al novembre 2013. (Font: Sota Verschuur)
Publicacions recents
  • Declaració de Betlem
  • Reconèixer i defensa dels llocs sagrats dels pobles indígenes al nord i les regions àrtiques
  • TypologyNativeNorthAmerican
  • InTheLightOfReverence