Projectes

El Llocs Sagrats Naturals Iniciativa treballa amb socis en suport dels custodis i les seves comunitats que treballen per protegir, conservar i revitalitzar els seus llocs sagrats naturals i els valors culturals i biològics.

Els projectes es basen en les fortaleses de la comunitat i els recursos, inclòs el material, social i espiritual. Suport dels llocs naturals sagrats requereix prudència i sensibilitat i es basa en un conjunt de principis. Els projectes tenen com a objectiu donar suport a la inspiració local i va definir els esforços de conservació cultural i biològica en els llocs naturals sagrats que s'estableixen en el context de les comunitats i paisatges.

Els projectes ofereixen un terreny fèrtil per a l'aprenentatge mutu. Permeten les proves dels diferents enfocaments i mètodes i donen suport a la iniciativa de àrees programàtiques.

Els projectes ofereixen i l'oportunitat d'adquirir experiència i coneixements entre tots els socis. Custodis d'aquesta manera enfortir els esforços existents i construir noves formes de la pràctica de la conservació i revitalització de les seves terres sagrades, mentre que els grups de suport i la iniciativa dels llocs naturals sagrats poden utilitzar les lliçons de compartir amb els altres. Vegeu per exemple el "Enfocaments i Mètodes" pàgina.

Directrius »