UICN 2008 Resolució 4.038 El reconeixement i la conservació dels llocs naturals sagrats en àrees protegides

UICN 2008 Resolució 4.038