Reconèixer i defensa dels llocs sagrats dels pobles indígenes al nord i les regions àrtiques

Reconèixer i defensa dels llocs sagrats dels pobles indígenes al nord i les regions àrtiques