Una revisió i prova les UICN-UNESCO llocs naturals sagrats Directrius per a la gestió d'àrees protegides

Revisió i prova Directrius