VIDEO: Revivint la nostra Cultura, Cartografia del nostre futur – i Venda

Revivint la nostra Cultura, Cartografia del nostre futur - en Venda