Thymio Papayannis

Thymio Papayannis

Un èxit professional arquitecte i planificador, que ha dedicat la major part de les seves activitats durant el passat 30 anys a la conservació del patrimoni natural i cultural i en els aspectes ambientals i de sostenibilitat.

Ha estat un dels dos fundadors de WWF Grècia (i el seu president des 1996 a 2004 i de nou des 2005-2006) i de la Societat per a la Protecció de Prespa (i el seu president en 2004) i ha contribuït a la creació del biòtop grec - Wetland Centre. També ha estat membre de la Junta de WWF Internacional (per dos períodes) i les fundacions Tour du Valat i Sansouire a la Camarga (des de principis de 1990). En 2009 WWF Internacional el va nomenar membre d'honor.

Entre les seves altres activitats són l'establiment i coordinació de MedWet (Iniciativa per als Aiguamolls Mediterranis de la Convenció de Ramsar), la coordinació del Grup de Treball sobre Cultura de Ramsar i de la iniciativa de la UICN Delos, i dirigir Med-INA (l'Institut Mediterrani per a la Naturalesa i Anthropos). En 2010 se li va concedir un doctorat honorari per la seva feina mediambiental per la Universitat d'Agricultura d'Atenes. També ha estat involucrat amb el treball ecològic del Patriarcat Ecumènic i la gestió integrada de la Muntanya. Athos Santa Comunitat.

En 2012 se li va donar el Premi Ramsar en el reconeixement dels èxits.

Ha escrit més de 250 articles, capítols de llibres i llibres sobre arquitectura i planificació, conservació de la natura i el medi ambient, així com en la sostenibilitat.