Wim Hiemstra

Wim Hiemstra

Wim Hiemstra està entrenat en l'agricultura ecològica, i participa en els programes recolzats a través de la Fundació ETC com la Xarxa COMPAS internacional per comparació i Donant suport al Desenvolupament Endógeno. Aquest programa es centra en el desenvolupament des de dins ", Sobre la base dels coneixements indígenes, valors, recursos i institucions. Les iniciatives d'Àfrica i Àsia en bioculturals protocols de la comunitat, sinó també una nova iniciativa a Frísia, els Països Baixos anomenat "Rei dels Prats". Aquest últim projecte posa l'accent en els vincles entre la diversitat biològica i cultural mitjançant la protecció de les aus a les terres dels agricultors i entre Àfrica i Europa.

Wim té experiència en la formació jurídica paràgraf, intercanvi comunitari, creació de capacitat, gestió de programes, suport a les polítiques i el desenvolupament endogen. Ha treballat a nivell internacional durant molts anys i ha col·laborat amb diverses organitzacions, que ha donat lloc a moltes publicacions diferents (llibres, articles i articles d'opinió) de la seva mà sobre una varietat de temes.