Het uitroepen van Sacred Natural Sites als rechtspersonen,

vijg 6 Whanganui-klein copy

[header image: toestemming van Geoff Cloake]

De erkenning dat “anders-dan-menselijke” entiteiten rechtspersoonlijkheid kan worden gezien als een opkomende eco-spirituele paradigma over de hele wereld. De Romeinen introduceerde ius gentium dat voorzag in de conceptuele basis van de “openbare trusts” en “rechtshandeling personen”. Veel heilige natuurgebieden (SNS) worden gekenmerkt als biodiversiteit habitats die in reactie gevormd rituele bescherming in de context van animistische overtuigingen in plaats van een ‘staat van instandhouding ethiek’. Voor zover veel inheemse en lokale mensen zijn bezorgd, de bevoegdheden dat bewonen en enspirit de meeste SNSS zijn “rechtshandeling personen” in alles behalve naam, en bevoegdheden bezighouden met “spirituele bestuur” (Studley en Awang 2016). In dit artikel een overzicht van de geschiedenis en de recente ontwikkelingen op dit onderwerp.

Erkenning van anders-dan-menselijke entiteiten als rechtspersonen,
Romeins recht erkend zowel natuurlijke personen en persoon fictie, die later bekend werden als “rechtshandeling personen” (Gierke 1868). Natuurlijke personen is de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die bepaalde wettelijke rechten automatisch bij geboorte, die uit te breiden als een kind wordt een volwassene. In tegenstelling verwijst een rechtspersoon of een rechtspersoon in het algemeen aan een entiteit of rechtssubject dat geen mens, maar een op die de maatschappij heeft besloten te erkennen als een “subject van rechten” en verplichtingen (Sohm 1892;Shelton 2015). In de context van enspirited SNS (bewoond door een bevoegdheden) het begrip kan beter worden begrepen onder verwijzing naar de literatuur over “anders-dan-menselijke persoonlijkheid" (Hallowell 2002), "nieuwe animisme" (Harvey 2006 Pagina 3) en “juridische ervaringen met geanimeerde entiteiten” (Petrazycki 2011).

Verschillende pogingen zijn gedaan sinds de Romeinse tijd want volgens juridische status anders-dan-menselijke personen (OTHP).

In een rudimentaire artikel, ‘Moet bomen Standing?', Steen (1976) gewezen op de absurditeiten van het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan bedrijven en schepen, maar geen dieren, bomen, rivieren en ecosystemen. Hij pleitte voor het verlenen van rechtspersoonlijkheid en rechten op het milieu omdat, als een rechthebbende, de natuurlijke object zou:

“hebben een wettelijk erkende waarde en waardigheid in zijn eigen recht, en niet alleen maar om te dienen als een middel om te profiteren ‘wij’….”

innovatie Stone's was om voor te stellen dat de belangen van de natuur moet worden vertegenwoordigd (in de rechtbank) door een voogd, en dat de bewijslast rust op de partij die naar verluidt de integriteit van het ecosysteem of organisme is gecompromitteerd.

opmerkingen Stone echode opmerkingen van Justice William O. Douglas, die in een mijlpaal milieurecht geval betoogd Sierra Club v. Morton 1972 dat voorwerpen uit de omgeving had moeten staan ​​om te dagvaarden voor de rechtbank omdat:

"Hedendaagse publieke bezorgdheid voor de bescherming van ecologisch evenwicht van de natuur zou moeten leiden tot de toekenning van staan ​​op voorwerpen uit de omgeving te vervolgen voor hun eigen behoud ..” (US Supreme Court 1972)

In de jaren na Stone's en commentaren Douglas, diverse innovaties in de wetgeving hebben geleid tot het concept van rechtshandelingen persoonlijkheid te worden uitgebreid.

Het herkennen van Moeder Aarde of Pachamama als een rechtspersoon
In 2008, Ecuador werd het eerste land in de wereld te verklaren in de grondwet dat de natuur is een rechtspersoon. artikelen 10 en 71-74 van de grondwet van de Ecuador Nationale Vergadering 2008; erkennen de onvervreemdbare rechten van de ecosystemen, geeft mensen de bevoegdheid om petitie aan de opdracht van de ecosystemen, en vraagt ​​de regering om schendingen van de rechten van de natuur te herstellen (Republiek Ecuador 2011)

Bolivia gevolgd Ecuador in 2009 door op dezelfde manier geven Grondwettelijke bescherming van natuurlijke ecosystemen die in zijn gewijzigd 2010 (Wetgevende Vergadering van Bolivia 2010). De wijzigingen herdefiniëren van het land minerale afzettingen “zegeningen”, opgericht nieuwe rechten voor de natuur en de benoeming van een ombudsman te verdedigen of te vertegenwoordigen Moeder Aarde.

De constitutionele wijzigingen die door Bolivia en Ecuador resulteerde in een “Pachamama beweging” die is uitgezaaid naar Afrika bezuiden de Sahara, Australië, Canada, Indië, Nepal, Nieuw Zeeland, Groot-Brittannië en de VS en “harmonie met de natuur” resoluties in de VN (2009 2016 2015). Er zijn ook pogingen gedaan om een ​​Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde bij de VN te beveiligen, maar deze zijn niet aanstaande tot nu toe (Weston en Bollier 2013).

De Ganges en haar zijrivieren - verklaard als meerdere rechtspersonen, in 2017 [Toestemming van Richard Haley]

De Ganges en haar zijrivieren - het opgegeven als meerdere rechtspersonen, in 2017 [toestemming van Richard Haley]

Herkennen van ecosystemen als rechtspersonen,
Hoewel Stone en Douglas de basis gelegd voor “ecosystemen” to rechtshandeling personen op te leiden, Het was de Nieuw-Zeelandse overheid die retoriek vertaald in praxis, met de introductie van wetgeving die ecosystemen bedekt.

In 2014, Nieuw-Zeeland was de eerste natie op aarde te geven formeel eigendom van een Nationaal Park in het kader van de Te Urewera Act 2014 en verklaren het gebied dat bekend staat door de lokale Tuhoe als te Urewera, een rechtspersoon (De Nieuw-Zeelandse parlementaire Counsel Office 2014).

Personhood betekent dat rechtszaken om het land te beschermen (te Urewera) kan namens het land zelf worden gebracht, wegnemen van de noodzaak om schade te laten zien aan een menselijk wezen. De nieuwe juridische entiteit wordt nu beheerd door de Te Urewera raad die joint Tuhoe en Crown lidmaatschap die bevoegd zijn bij rechtszaken bestand namens omvat te Urewera en “om op te treden namens, en in de naam van, te Urewera” en “het bestuur voor Te Urewera(De Nieuw-Zeelandse parlementaire Counsel Office 2014).

De Raad van Bestuur moet overwegen Tuhoe “spiritualiteit” en uitdrukking te geven aan Tuhoetanga (Tuhoe identiteit en cultuur) en de Tuhoe concepten die ten grondslag liggen aan nurturance, namelijk: wat (autoriteit, identiteit), mauri (levenskracht), bewaker (geestelijk verzorgers), betekenis (traditioneel gebruik), tuur (maatschappelijke richtlijnen), mark (Signalisatie), daad (heiligheid), gazon (sociale afschrikmiddel), en reserve (tijdelijke verbod) (De Nieuw-Zeelandse parlementaire Counsel Office 2014).

Nieuw-Zeeland opgevolgd door te verklaren dat de Whanganui rivier was een rechtspersoon na 170 jaar procederen van de Maori (Pearlman 2017). Het Huis van Afgevaardigden de Je Awa Afbeeldingen (Whanganui River schaderegeling) Bill in zijn derde lezing op 15 Maart 2017 (scoop News 2017). De wetgeving is een nieuw wettelijk kader voor de rivier Whanganui (of Je Awa Afbeeldingen) stoelt op een reeks van overkoepelende “intrinsieke waarden,” of puriynin Coffee (Nieuw-Zeelandse regering 2016).

Verder is in een “verklaring van betekenis" (rooster 8) herkenning wordt ook gegeven aan de Numina of bewaker (Jenkins et al 2016) dat elk van de bewonen 240 plus stroomversnelling (broodje) aan de rivier Whanganui en zijn geassocieerd met een specifieke zuur (sub-stam):

"De bewakers geven inzicht, de begeleiding, en voorgevoel met betrekking tot aangelegenheden die het Whanganui River, haar middelen en het leven in het algemeen en de Hapoe invoke (service) de Kaitiaki voor begeleiding in tijden van vreugde, wanhoop, of onzekerheid voor de begeleiding en inzicht die zij kunnen bieden”.

De wetgeving voorziet in twee Je Tower Images of verzorgers gezamenlijk benoemd uit voordrachten van IWI (Maori confederatie van stammen) met belangen in de rivier de Whanganui en de Kroon. Hun rol is om “act en spreken namens de Te Awa Tupua ... en bescherming van de gezondheid en het welzijn van de rivier” (Nieuw-Zeelandse regering 2016).

Op de 20e Maart 2017, de High Court of Uttarakhand in hun berechting tijdens Salim v State of Uttarakhand ea 2017 verklaarde dat de:

"Ganga en Yamuna rivieren en al hun (115) zijrivieren en beken .... zijn rechtspersonen, met plichten alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen van een levend persoon” (Uttarakhand High Court 2017a)

De rechterlijke beslissing was nodig omdat beide rivieren zijn “het verliezen van hun bestaan" en beide "zijn heilig en vereerd, onder voorzitterschap van godinnen” ("Ganga Maa”En“Yamuna") (Uttarakhand High Court 2017a)

De rechtbank benoemd 3 ambtenaren om als juridisch bewaarders die verantwoordelijk zijn voor het behoud en de bescherming van de rivieren en hun zijrivieren handelen en bestelde een raad van bestuur binnen drie maanden worden vastgesteld.

Voortbouwend op hun eerdere oordeel (van 20 Maart 2017), het High Court of Uttarakhand opnieuw onderzocht een eerdere (mislukt) petitie namelijk Miglani v State of Uttarakhand ea en verklaarde op 31 Maart 2017 dat de Ganges en de Himalaya ecosysteem waren rechtshandeling personen. In tegenstelling tot de eerdere uitspraak, de rechtbank erkende de rol van andere oeverstaten (onder auspiciën van een inter-staatsraad), participatie in de gemeenschap en het belang van de uitbreiding van rechtshandelingen persoonlijkheid naar de Himalaya ecosysteem. zij benoemde 6 overheidsfunctionarissen om op te treden als personen in loco parentis van de geografische kenmerken in de staat Uttarakhand en toegestane de coöptatie van zeven plaatselijke vertegenwoordigers (Uttarakhand High Court 2017b).

Het arrest citeert uitvoerig uit “Secret verblijfplaats van Fireflies” (Singh 2009) die de heiligheid van bergen onderstreept (als de verblijfplaats van goden), de heiligheid van specifieke Indische bomen en planten, en benadrukt de “rechten voor de natuur”.

Op de 2nd Mei 2017 het werd publiekelijk aangekondigd in weer dat het constitutionele hof van Colombia had verklaard dat de Atrato Rivier bekken was een “subject van rechten” (d.w.z. een rechtspersoon) en verdiende speciale grondwettelijke bescherming (ABColombia 2017). De rechtbank een beroep op de staat te beschermen en te doen herleven van de rivier en haar zijrivieren. De staat heeft gekregen 6 maanden tot illegale mijnbouw uit te roeien en om te beginnen met de rivier te ontsmetten (kwik) en herbebossen gebieden die zijn getroffen door de illegale mijnbouw (44,000heeft). De rechtbank ook gekozen voor de nationale overheid om de wettelijke voogdij en vertegenwoordiging van de rechten van de rivier uit te oefenen samen met de inheemse etnische gemeenschappen, meestal Emberas, die live in de Atrato stroomgebied in Choco. Hopelijk zal de wetgeving zal de Emberas te staan ​​en de bescherming van een deel van de beveiliging van hun jaikatuma of de geest bergen (JusticiayPas 2009) en helpen om de tien te verdedigen Sacred Natural Sites (of SNS) in Choco (ongedateerd CRIC ; OIA ongedateerde).

De Afrikaanse Commissie voor de Rechten van Mensen en Volkeren (ACHPR) opgelost (8-22 Mei 2017) tot "beschermen Sacred Natuurlijke sites en gebieden”. Dit was een reactie op een voorlegging (29 Maart 2016) uit ABN en GF voor “een oproep tot wettelijke erkenning van SNS en gebieden en hun gebruikelijke governance-systemen”. de oproep, echter, gebaseerd was op “Earth Rechtspraak" (Cullinan 2015) onder auspiciën van een pantheïstische/panentheïstische wereldbeeld (BES 1996, Harding 2007, kleine krul 1979) in plaats van de animistische wereldbeeld dat gebruikelijk is bij de meeste inheemse mensen die SNS beschermen (Studley 2014)

Careperro: een heilige geest berg (of Jaikatuma in Emberan)en SNS, Near Murindó, Colombia [Productions toestemming van Return]

Careperro: een heilige geest berg (of Jaikatuma in Emberan) en SNS, in de buurt Murindó, Colombia
[toestemming van Productions Return]

Als gevolg van de westerse “juridicalization” lijkt het erop dat anders-dan-menselijke personen moeten worden “geïntegreerd in de kring van de juridische onderwerpen om te overleven" (Stavru 2016). Zowel juristen en juridische antropologen (Malinowski 1926) hebben alternatieven voor juristen persoonlijkheid zoals “rechtsverhoudingen met geanimeerde entiteiten” voorgesteld (Petrazycki 2011) en dat rechtshandeling entiteiten moeten lokaal worden gedefinieerd (door animisten in casu) in plaats van door de rechter of de overheid (Bohannan 1957) of de westerse wetgeving (Deva 2005,Sawmveli 2016) of Gaian pantheïsten (BES 1996,Harding 2007,kleine krul 1979). Het kan, echter, zijn gemakkelijker voor de inheemse bevolking op bescherming en status veilig te stellen (procesbevoegdheid) voor hun SNS door coöptatie de buitenaardse juridische taal van juristen persoonlijkheid en het inbrengen van het met inheemse (animistische) betekenis (Cajete 2000).

Hoewel de semantiek zijn verschillend, het grootste deel van de inheemse mensen die er wonen het dichtst bij SNS (Studley 2014) aanvaarden anders-dan-menselijke persoonlijkheid, ervaring cultureel bepaalde juridische relaties met enspirited entiteiten beweerd op contractuele wederkerigheid, en regelmatig hun numina beroepen, dus empowerment van hen om geestelijke bestuur uit te oefenen over hun SNS.

Op dit moment veel SNS in het thuisland van de inheemse bevolking worden weergegeven “onzichtbaar” in de ogen van organisaties als IUCN en inheemse en communautaire geconserveerde gebieden (ICCAS) omdat ze zijn eigendom van en wordt bestuurd door anders-dan-menselijke personen. Door te erkennen SNS als rechtspersonen, met staande beweerd op spirituele bestuur door OTHP hopelijk de “schalen zal vallen uit de ogen”Van het behoud gemeenschap leidt tot hun internationale erkenning en lokale bescherming.

Als laatste 100 jaar, rechtbanken in India hebben erkend dat afgoden, godheden en tempels zijn rechtspersonen, en in de laatste tien jaar is dit uitgebreid met moeder aarde omvatten, “natuur”, rivieren en ecosystemen. Gezien het feit dat een juridisch precedent is vastgesteld, zeker is het tijd om opnieuw munt en Stone-update (1975) als het lijkt te zijn “absurd om rechtspersoonlijkheid te verlenen” tempels, idolen, godheden, rivieren, bergen, bossen, weiden, en lucht maar geen dieren of enspirited SNS in hun totaliteit!

Referenties

2 Antwoorden
 • abhilasha Bajpai juli 21, 2017

  alle sns worden behandeld als rechts- persoonlijkheid .Onlangs In M.P. India River Narmada (reis rivier) wordt aangegeven als live..and zo veel acties werden genomen door Govt. van M.P. De heer. Shivraj singh Chouhan. plantage wordt gestart op beide bankside van de rivier. Medicinale planten zullen ook gebruikt voor dit pupose. i impliceren ook bescherming en instandhouding activiteit van dergelijke type Smeltpunt. rechts. Al snel heb ik mijn onderzoek werk voltooid op SNS van Betul van M.P.
  vriendelijke groeten
  A.Bajpai
  rechts(Smp)
  460001

  Antwoord
  • Dr John Studley in oktober 25, 2017

   Dear Abhilasha
   Hartelijk dank voor uw commentaar
   Jij zegt dat “alle SNS worden behandeld als rechtspersonen,” maar ik vroeg me af door wie en als er wetgevende steun en erkenning?
   Veel succes als je onderzoek in SNS in Betul – ga je een paper te publiceren
   Beste wensen
   John

   Antwoord
Reageer op dit bericht