Onderzoek

Promoveren

Dit onderzoek is uitgevoerd met de afdeling Sociologie van de ontwikkeling en verandering aan Wageningen Universiteit in Nederland tussen 2013 en 2017. Een groot deel van de gegevens waren verzameld voorafgaand aan 2013 terwijl ik heb etnografisch onderzoek toegepast ter ondersteuning van het behoud van inheemse volkeren heilige natuurgebieden op verschillende plekken in de wereld.

Download PhD Thesis << hier >>

PhD thesis Verschuuren 2017 - Creating Common GroundOverzicht

Sacred natuurgebieden kunnen bergen, rivieren, bossen, bomen en rotsen die bijzondere spirituele betekenis voor Inheemse volken hebben. Om Inheemse volkeren deze plaatsen zijn niet alleen een deel van hun omgeving, cultuur en spiritualiteit, maar ze hun wereldbeeld en etnische groepen vormen ook.

Op basis van toegepast etnografisch onderzoek op heilige natuurgebieden in Ghana, Australië en Guatemala, Ik kijk naar hoe inheemse mensen de realiteit kan worden geïntegreerd in het behoud benaderingen en hoe ze kunnen leiden tot de co-creatie van nieuwe vormen van natuurbescherming waren natuur en cultuur zijn meer evenwichtige.

Ik gebruik concepten de conceptuele domeinen van rechten gebaseerde benaderingen, biocultureel diversiteit en ontologische veelheid zich te concentreren op hoe een gemeenschappelijke grond wordt gecreëerd door de inheemse volkeren en de ontwikkeling en het behoud acteurs. Ik betoog dat deze gemeenschappelijke grond heeft de capaciteit om conserveringspraktijk transformeren, beheer en beleid als verschillende wereldbeelden, waaronder die van inheemse volkeren, worden eveneens beschouwd.

Onderzoeksvragen

Geworteld in het conceptuele kader, het onderzoek werd geleid door de volgende onderzoeksvragen, en die zijn beantwoord op basis van empirisch onderzoek voornamelijk uitgevoerd in Australië, Guatemala en Ghana:

 1. Hoe is de betekenis van inheemse heilige natuurgebieden erkend in natuurbescherming wereldwijd en wat zijn de belangrijkste implicaties en uitdagingen voor natuurbehoud praktijk, beheer en beleid?
 2. Hoe biocultureel behoud benaderingen dragen bij aan het creëren van een gemeenschappelijke basis voor het behoud van inheemse heilige natuurgebieden en soorten?
 3. Hoe inheemse bevolking bij te dragen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke basis voor het behoud van de heilige natuurgebieden en in hoeverre heeft dit invloed op de inheemse rechten en ontologieën?
 4. Welke elementen zijn universeel om het proces van het creëren van een gemeenschappelijke basis voor het behoud van inheemse heilige natuurgebieden?

De belangrijkste aanbeveling is dat het behoud en de ontwikkeling acteurs meerdere ontologieën zou moeten overwegen bij het maken van een gemeenschappelijke basis voor de ontwikkeling van biocultureel behoud benaderingen.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek

IMG_1738

In werkelijkheid, dit proefschrift is het werk van de hoofden en handen van vele. daarom, Ik ben dankbaar voor alles en iedereen die in dit web van onderlinge verbondenheid waaruit mijn proefschrift naar voren kwamen samen. Ik ben vooral dankbaar voor de zeer uiteenlopende groepen mensen in unieke plaatsen in de wereld die me over Inheemse ontologieën.

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn onder andere een aantal universele elementen aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke grond:

 1. bereidheid om te leren over andere levensbeschouwingen;
 2. toepassing van de participatieve aanpak en toegepast onderzoek;
 3. het gebruik van culturele brokers; actieve processen stakeholderbetrokkenheid;
 4. akkoord over governance codes
 5. de goedkeuring van ontologische equity.

conclusies

Ik trek vier conclusies afgeleid van de belangrijkste onderzoeksresultaten:

 1. Biocultureel behoud benaderingen kunnen de oprichting van een gemeenschappelijke grond mogelijk te maken, maar ze kunnen ook beperken inheemse ontologieën;
 2. Natuurbeschermers moeten leren van andere wereldbeelden en ontologieën met het oog op het behoud van inheemse heilige natuurlijke sites te verbeteren;
 3. Niet-menselijk handelen en spirituele bestuur worden onder-erkend in het behoud van de spiritscapes en heilige natuurgebieden;
 4. De combinatie van een etnografische aanpak met een betrokken en participerend onderzoek strategie is nuttig voor de behandeling van multiple ontologieën.

aanbevelingen

De aanbevelingen van dit proefschrift zou deel kunnen uitmaken van een toekomstige onderzoeksagenda vormen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke grond tussen inheemse mensen, natuurbeschermers, en ontwikkeling actoren met betrekking tot het behoud van inheemse heilige natuurgebieden.

De belangrijkste aanbeveling is dat het behoud en de ontwikkeling acteurs meerdere ontologieën zou moeten overwegen bij het maken van een gemeenschappelijke basis voor de ontwikkeling van biocultureel behoud benaderingen.