Streeft, Visie en Missie

Doelstellingen
De Doelstellingen van SNSI zijn gebaseerd op de SNSI organisatorische missie en haar visie op de toekomst van de heilige natuurgebieden (zie onder). Alle zijn onder verfijning.

Het algemene doel van de Heilige Natuurgebieden Initiative is:
"Om de beveiliging te helpen, instandhouding en de revitalisering van de heilige natuurgebieden door de steun aan hun verzorgers en gemeenschappen. "

Binnen deze algemene doelstelling van het initiatief heeft ontwikkeld 5 doelstellingen:
1. Om de bescherming op lange termijn ondersteunen, instandhouding en de revitalisering van de heilige natuurgebieden en hun biocultureel betekenis.
2. Om een ​​voogd begeleid initiatief zijn en om te helpen brengen hun stem aan een bredere publiek, de dialoog te bevorderen en een brugfunctie met de belangrijkste beslissing te spelen makers.
3. Om samen te werken met partners in het natuurbehoud community en meer op grote schaal aan begrip te bevorderen, field-based actie, beleidsontwikkeling en verbeterde resourcing naar het behoud van de heilige natuurgebieden;
4. Aan te gaan met stakeholders, sectorale belangen (e.g. bosbouw, mijnbouw, toerisme, etc.) en het bredere publiek om voorlichting te bevorderen, en respectvolle relaties met bewakers van de heilige natuurgebieden.
5. Om te werken aan en waar nodig ondersteunende netwerken van gelijkgestemden organisaties en bewaarders die actief zijn in de heilige natuurlijke gebieden voor natuurbehoud.

Guardian Mzee Ali Khamis Ali van de Pange Juu heilige bos van Vundwe eiland Zanzibar Tanzania werkt samen met lokale organisaties en SNSI de bescherming en instandhouding van de heilige bossen van Zanzibar. (Bron: R. Wilde.)
Werken missie en visie

De SNSI Visie voor heilige natuurlijke sites in de toekomst wordt geoperationaliseerd door de SNSI missie waarop de bovenstaande Doelstellingen zijn gebaseerd.

Werken Missie voor SNSI als organisatie:
Deze missie voor SNSI als organisatie dient om de visie voor heilige natuurgebieden mogelijk te maken.

1. -Bewaarder Guided: Een initiatief op heilige natuurgebieden geadviseerd door te realiseren voogden.
2. Ondersteunen: Ondersteuning voogden en gemeenschappen te behouden, beschermen, bewaren en revitaliseren heilige natuurgebieden,
3. Partnerships, netwerken en cross-culturele uitwisseling: Werken nauw samen met partners en zich bezighouden met strategische netwerken ondersteunen en faciliteren crossculturele uitwisseling die ondersteunt en versterkt SNS voogden.
4. Behoud: Betrek het behoud gemeenschap in de erkenning, bescherming, instandhouding en de revitalisering van de heilige natuurgebieden en sensibiliseren hen om hun cultuur-, spirituele en biologisch belang
5. Bieden openingen: Het openen van ruimtes op internationaal en nationaal niveau voor voogden en hun vertegenwoordigers te articuleren en te communiceren hun aspiraties ten aanzien van hun heilige natuurgebieden in het terugdringen van de bedreigingen, druk en de effecten die ze waarnemen,
6. Invloed beleid: Invloed op nationaal en internationaal beleid voor de erkenning van voogden rechten en de bescherming van de heilige naturals plaatsen,
7. Vergemakkelijken dialoog: Mogelijk te maken en te vergemakkelijken dialoog en interculturele uitwisseling tussen verzorgers zelf, beleidsmakers en andere stakeholders (mijnbouw, bosbouw, toerisme),
8. Genereren middelen: Genereren van middelen en begeleiding (methoden en benaderingen) dat bewaarders en gemeenschappen te helpen met het behoud van de hun heilige natuurgebieden.

Werken Visie voor Sacred Natural sites zelf:
De visie is van een toekomstige, die SNSI zal werken aan.

1. SNS beschermd en gerespecteerd: Heilige natuurgebieden zijn goed gerespecteerd en beschermd lokaal, nationaal en internationaal niveau met het onderschrijven en waardoor wetten en beleid;
ii. Behoud: Behoud gemeenschap betrokken en ondersteunend;
iii. Ontwikkeling: Geïntegreerd en gerespecteerd binnen ontwikkelingsprocessen. 2. SNS vorm netwerken: Heilige natuurgebieden vormen knooppunten of punten in de sociale-ecologische netwerken die veerkrachtig zijn, adaptieve en goed aangesloten.
3. Gezonde natuur: Biodiversiteit wordt behouden, geconserveerd, of indien nodig, is hersteld door restauratie en preventieve maatregelen te nemen om hun integriteit te beveiligen. In dit verband is het behoud gemeenschap is zeer ondersteunend.
4. Bewaarder zelfbeschikking: Bewaarders hun eigen beslissingen nemen, de capaciteit en kracht en worden beluisterd en ondersteund door andere belanghebbenden.
5. Gemeenschap welzijn: Gemeenschap welzijn gerelateerde verzekerd heilige natuurgebieden.
6. Culturele en spirituele continuïteit: De levende religieus en cultureel erfgoed is bewaard, geconserveerd, of hersteld in lijn met de ambities van de voogden en hun gemeenschappen.

Wederzijds respect: Verschillende spirituele en geloof, religieuze tradities respecteren elkaar op heilige natuurgebieden.