IUCN 2008 Resolutie 4.038 Erkenning en bescherming van de heilige natuurgebieden in beschermde gebieden

IUCN 2008 Resolutie 4.038