Resolutie 36: Erkenning en het behoud van Sacred Natural Sites in beschermde gebieden

eerder op WILD9 deze resolutie over Heilige natuurgebieden in beschermde gebieden is aangenomen in 2009 (zie de bibliotheek). Dit jaar twee extra resoluties werden naar WILD voorgesteld 10.