inheemse bewaarders’ stemmen versterkt in de komende publicatie!

Shotele Cave heilige plaats, Paje met haar bewaarnemer Hassan (front) en PV stagiair Ame. Bron: Mwambao Network.

Dit is een oproep voor bijdragen aan een volgende boek getiteld: “Inheemse Perspectieven op Leven met Sacred Heritage (2016)”.

Dit boek zal kijken naar de notie van een heilige plaats, zoals gedefinieerd door de inheemse bewaarders. Als zodanig, heilige plaatsen kunnen natuurlijk of door de mens gemaakt, kan worden gesitueerd in een geografische locatie, kan worden gesloten of open voor niet-inheemse bezoekers, en kan bestaan ​​binnen of buiten de internationale of nationale aanduidingen zoals beschermde gebieden of behoud zones. Het primaire belang van het volume is een platform voor inheemse bewaarders te bieden om uit te leggen hoe zij en de behandeling van de heilige door middel van een schriftelijk verslag dat beschikbaar is voor een wereldwijd publiek.

Inheemse opvattingen over het heilige kunnen afwijken van die gehouden op internationaal niveau. Op internationaal niveau, heilige plaatsen worden gedefinieerd op verschillende manieren. Dit boek wil uitdrukking van inheemse uitzicht op de heilige toelaten om de overeenkomsten en verschillen van de inheemse manieren van bestaande internationale perspectieven, zowel in de definitie en aanpak te verlichten. daarom, hoofdstukken dienen de volgende kwesties te dekken:
1. Beschrijving van de inheemse heilige plaats en de betekenis ervan voor de inheemse bewaarders,
2. Presentatie van de inheemse bestuur en het management systeem dat wordt gebruikt door inheemse bewaarders over de heilige plaats, en
3. Bespreking van de belangrijkste aandachtspunten in het bezit van inheemse bewaarders over het beheer over de heilige plaats.

Inheemse Custodians en hun supporters uit te leggen hun standpunten over de governance en het beheer van de heilige natuurgebieden tijdens de 2012 World Conservation Congress in Jeju Island, Zuid-Korea. Foto: Bas Verschuuren.

Inheemse Custodians en hun supporters uit te leggen hun standpunten over de governance en het beheer van de heilige natuurgebieden tijdens de 2012 World Conservation Congress in Jeju Island, Zuid-Korea. Foto: Bas Verschuuren.

Op weg naar dit doel, de voorgestelde volume beoogt bijdragen die voorbeelden van inheemse heilige plaatsen bestuur en management, met elk voorbeeld behandeld als een apart hoofdstuk. Het doel is om de inheemse benaderingen en de huidige bezorgdheid over heilige plaatsen beheer markeren. De voorkeur gaat uit naar de inheemse auteurs aan te moedigen, met name inheemse bewaarders van de heilige plaatsen, maar alle stemmen die de doelstellingen van het voorgestelde boek verder worden uitgenodigd. Wij zijn dan ook blij met de gezamenlijke auteurschap, met name die waarbij de inheemse bewaarders.

Auteurs worden gevraagd om eerst aan te geven blijken van belangstelling door 1 oktober 2016. Manuscripten van de kranten zal begin worden voorgelegd 2017. Het boek zal worden samengesteld en geredigeerd door Jonathan Liljeblad (PhD, MD) Marcia Leuzinger (PhD) and Bas Verschuuren (Coördinator voor de Heilige Natuurgebieden Initiative)

Vragen en opmerkingen moeten worden gericht aan Jonathan Liljeblad bij jonathanliljeblad@gmail.com

Het volledige verzoek om een ​​bijdrage kan zijn hier gedownload.

Reageer op dit bericht